Pluimvee

DISARM zal informatie delen over het verbeteren van de gezondheid van pluimvee gehouden voor vlees, met enige relevantie voor legkippen, om de behoefte aan antibiotica-behandelingen te verminderen. Vleeskuikens worden vaak opgefokt in binnensystemen, maar vrije uitloopbedrijven worden steeds populairder. Bedrijfsmanagementpraktijken en diergezondheidsproblemen verschillen van veehouderij tot veehouderij, dus onze multi-actor bedrijfsgezondheidsteam benadering is gericht op het ontwikkelen van op maat gemaakte actieplannen voor individuele bedrijven.

De belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid van pluimvee houden grotendeels verband met interne bioveiligheid in binnensystemen en externe bioveiligheid voor vrije uitloopsystemen. Door selectief fokken is de groeisnelheid van pluimvee de afgelopen jaren sterk toegenomen en is dit gekoppeld aan verschillende gezondheidsproblemen waarvoor vaak antibiotica nodig is. Hoge bezettingsdichtheden en ammoniakconcentraties, met name in binnensystemen, verminderen de luchtkwaliteit en dragen bij aan hogere snelheden van ademhalingsziekten, met name veroorzaakt door E coli, een belangrijke oorzaak van antibioticagebruik. U kunt meer te weten komen over mogelijke gezondheidsrisico's op uw boerderij en mogelijke oplossingen door deel te nemen aan onze evenementen en workshops of door toegang te krijgen tot onze hulpbronnen, waaronder een database met baanbrekend onderzoek en innovaties, een online discussiegroep, korte rapporten en informatieve video's.

DISARM zal ook samenwerken met andere veehouderijsectoren, waaronder runderen, varkens en schapen. Er zijn overeenkomsten tussen risico's voor de diergezondheid en preventieve maatregelen. Wij geloven dat samenwerken om verschillende soorten en sectoren te leren een waardevolle manier is om de diergezondheid in de veehouderij te verbeteren en de behoefte aan antibiotica te verminderen.

Zuivering van waterleidingen in pluimveebedrijven

NestBorn: broeden van vleeskuikens op de boerderij

Hoe gebruik je een hygiënesluis (meer info)

DISARM Farm Health Plans - Doe mee!

Neem contact met ons op

Website ontworpen door Ammac Design Ltd.

Volg ons op sociale media ...

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder Subsidieovereenkomst nr. 817591